• Mamy nową Radę Rodziców

      Dnia 21 września 2021 r. na pierwszym roboczym spotkaniu ukonstytuowała się Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Baranowie. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

      1. Przewodnicząca Aneta Małż
      2. Zastępca Przewodniczącej Anna Kuchcińska
      3. Skarbnik: Dagmara Obzejta
      4. Sekretarz: Milena Bondaruk

      Została też wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

      1. Milena Wielgat
      2. Małgorzata Iwańska

      Serdecznie gratulujemy wybranym i życzmy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

      Poniżej publikujemy pierwsze dokumenty opracowane przez Radę:

      Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf

      PROGRAM_WYCHOWAWCZO_-_PROFILAKTYCZNY_2021-2022.pdf


      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Odwiedziny policjantów w klasie pierwszej

      W ramach działań prewencyjnych, naszych pierwszoklasistów odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajach. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o wielu zasadach poruszania się po drogach, chodnikach i ogólnych praktykach poruszania się poza domem w dzień i po zmierzchu. By być widocznym po zmierzchu, uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

      Była to doskonała lekcja bezpieczeństwa. Dziękujemy policjantom.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Spotkanie w ramach programu czytelniczego "Czytam, bo lubię"

      Dnia 16 września Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki zorganizowała spotkanie w ramach programu czytelniczego "Czytam, bo lubię" Cała Polska Czyta Dzieciom Fundacji ABC XXI. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy czwartej z Panią Grażyną Pisarek ze Szkoły Podstawowej w Baranowie. Program "Czytam, bo lobię" jest kontynuowany przez uczniów po raz trzeci. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbyło się w bibliotece. Książkę Petera H. Reynoldsa "Kropka" czytała Antonina Kiewrel.

      Międzynarodowy Dzień Kropki, to co raz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. Wszyscy uczestnicy spotkania malowali kropkowane prace kredą przed szkołą.

     • Kropka w oddziale przedszkolnym

      Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie wspólnie z Panią Bogumiłą Gibowską zorganizowały Dzień Kropki, święto kreatywności, odwagi i zabawy. Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Baranowie obchodziły ten dzień po przez zabawy ruchowe, wspólne odgadywanie i liczenie oraz malowanie. Powstała wspaniała galeria prac plastycznych.

      --Iwona Ałaj

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września. Dane są zbierane według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Udział w spisie jest obowiązkowy.

       

      Jak jest przeprowadzany?

      Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

      W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 8:00–20:00, także w sobotę i niedzielę. Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne są stanowiska do samospisu.

      Dane są także zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Czas na samospis jest tylko do momentu, kiedy nie skontaktuje się rachmistrz!

      Cele NSP 2021:

      • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
      • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021;
      • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
      • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
      • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

      Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?

      • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
      • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
      • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

      Bezpieczeństwo danych

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

      Masz pytania? Skontaktuj się:

      Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

               wew. 1 – „Spisz się przez telefon”

               wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

      Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępnych jest na stronie: https://spis.gov.pl

     • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Dzień Latawca

      Dnia 7 września 2021 r. w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Baranowie obchodzony był Dzień Latawca. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z historią latawca oraz jego wyglądem, jako przykład posłużyły przyniesione przez dzieci gotowe latawce jak i kolorowe ilustracje przygotowanie przez nauczyciela. Wszyscy uczestnicy zajęć samodzielnie wykonali latawce , które następnie odbyły swój pierwsze loty.

     • Narodowego Czytania 2021

      Dnia 3 września Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie zorganizowała spotkanie dla dzieci z klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Baranowie, które są także uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece. Opiekunem klasy była Pani Justyna Małż. Spotkanie odbyło się w ramach Narodowego Czytania 2021 pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Dzieci czytały fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej", wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowy stempel oraz słodycz.

      --IA

     • Zdalne zebranie z rodzicami

      Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie, Społeczność Szkolna!

      Dnia 2 września 2021 r. o godz. 17.00 zapraszam wszystkich na zebranie rodziców!

      Z racji obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych zebranie odbędzie się zdalnie w aplikacji Meet na Platformie Google.

      Aby uczestniczyć w zebraniu wystarczy kliknąć na poniższy link

      https://meet.google.com/pie-kziu-nsb

      lub skopiować go w adres przeglądarki internetowej.

       

      Podaję porządek zebrania:

      1. Informacje dotyczące planu pracy Szkoły Podstawowej w Baranowie na rok szkolny 2021/2022.

      2. Podanie dodatkowych dydaktyczno-wychowawczych dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022.

      3. Sprawozdanie dyrektora z przeprowadzonych w trakcie wakacji remontów w szkole.

      4. Komunikat dotyczący organizacji szczepień dla uczniów w wieku 12- 15 lat (terminy, wnioski, deklaracje, wytyczne itp.).

      5. Podanie terminów klasowych zebrań z rodzicami (wybór trójek klasowych, Rady Rodziców, zebranie deklaracji i oświadczeń dotyczące szczepień, inne oświadczenia i deklaracje niezbędne do funkcjonowania szkoły).

      6. Zadawanie pytań, dyskusja, wnioski od rodziców).

      Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w zebraniu!

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, informuję, że nauka w szkołach od 1 września br. będzie odbywała się stacjonarnie.

      Podaję porządek rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Baranowie.

      8.00 – Msza Święta w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła.

      9.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku w budynku szkoły (poczet flagowy, przemówienie, krótka informacja o działalności szkoły, przypomnienie o wybuch II Wojny Światowej i agresji sowieckiej na Polskę, spotkania uczniów z wychowawcami).

      10.00 – Odwóz dzieci do domów.

      Informuję, że tego dnia poranne dowożenie dzieci będzie zgodnie z dotychczasowym rozkładem szkolnego autobusu.

      Przypominam zachowaniu zasad sanitarno-epdemiologicznych (obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni wspólnej, dystans społeczny 1,5m).

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Ważny komunikat!

      Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie,Nauczyciele!
      W imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach informuję, że dnia 21.08.2021 r. w godz. 16.30 - 17.00 na parkingu obok Kościoła w Baranowie będzie Objazdowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. Serdecznie zapraszamy do szczepień!

      Termin jest krótki, ale te informacje urząd otrzymał przed kilkoma godzinami. Proszę, w miarę możliwości, rozgłosić wśród społeczności.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej
      mgr inż. Wojciech Doda

       

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      To był dziwny rok szkolny. Chyba jeszcze bardziej dziwniejszy niż poprzedni. Ale na nasze szczęście teraz tu byliśmy!

      Zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021 w pełnym składzie, nie zdalnie, nie hybrydowo, ale twarzą w twarz. Mam przekonanie, że to nie był rok stracony. Nie stracony dla uczniów i nauczycieli. Uważam, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by realizować zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, by realizować podstawę programową.

      Uważam, że w tym czasie, uczniowie, rodzice i nauczyciele włożyli wielki wysiłek w tą specyficzną pracę. Dzisiaj jesteśmy bogatsi w doświadczenia, znamy swoje mocne i słabe strony. Mam nadzieję, że kolejny rok szkolny zrealizujemy w standardowy sposób, czyli jak z przed pandemią.

      Było to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Spotkanie ważne, bo podsumowujące naszą pracę. W tym dniu było rozdanie świadectw, tych z czerwonym paskiem i tych standardowych. Był czas wręczania nagród.

      Gratuluję uczniom osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowego zachowania. Gratuluję uczniom, którzy osiągnęli wyniki lepsze, niż w poprzednim roku. Nawet drobny progres jest Waszym wielkim osiągnięciem i motywacją do kolejnego poprawiania wyników nauczania w kolejnych latach. Wasze sukcesy te małe i te duże cieszą nas wszystkich – nauczycieli, rodziców, prawnych opiekunów.

      Naszym absolwentom życzę wielu sukcesów, dalszego kreowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dalej rozwijajcie swoje pasje, zainteresowania i pamiętajcie, że wasza stara szkoła jest dla zawsze otwarta.

      Nie było by tak skutecznej i efektywnej pracy bez współpracy z różnymi podmiotami.

      Dziękuję organowi prowadzącemu szkołę – Gminie Mikołajki, Radzie Rodziców Szkoły, Sołectwu Baranowo, Radzie Parafialnej przy Kościele Rzymskokatolickim Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Baranowie, Radnym Powiatu Mrągowskiego (tu myślę o p. Zbigniewie Bałazym), Radnym Rady Miasta Mikołajki (tu mam na myśli p. Andrzeja Jaźwińskiego i p. Antoniego Rakusa), Centrum Kultury „Kłobuk” Mikołajki, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Komisariatowi Policji w Mikołajkach.

      I na koniec, życzę wszystkim wspaniałej pogody, miłego odpoczynku, niezapomnianych wrażeń ze spędzonego wolnego czasu. Wracajmy we wrześniu zdrowi, z naładowanymi akumulatorami, z siłą i energią na kolejny rok szkolny.

      Poniżej fotogaleria z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Tydzień proflilaktyki w SP Baranowo

      W ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego nasi uczniowie mieli jedynie zajęcia tematyczne. Poniedziałek był dniem porządkowym - był to czas na rozliczenie się z biblioteką, że stołówką szkolną. Uporządkowano sale lekcyjne, a uczniowie zabrali z półek i szaf swoje przybory szkolne i ćwiczenia. We wtorek zaś mieliśmy dzień kulinarny - przyjechał do nas pan Piotr Zawalich, znakomity kucharz z Mikołajek, srebrny medal w kategorii "Dania regionalne" na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie w roku 2016 i brązowy medalista z Culinary Team of Poland na IKA 2020 w Stuttgarcie! Uczniowie mieli możliwość poznać tajniki przygotowania znakomitej zupy jarzynowej w stylu włoskim oraz pysznych kanapek na śniadanie. Środa upłynęła nam pod znakiem wycieczek - część uczniów popłynęła na spływ kajakowy Krutynią, część wybrała się do Zełwąg. W ostatnich dniach roku szkolnego (18, 21 i 24 czerwca) dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy 1 uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Fundację PRO MAZURY POLSKA. Były to zajęcia warsztatowe „EKO – dzieci, małe kroki, wielkie zmiany”. Dotyczyły życia lasu, ochrony przyrody, recyklingu, segregowania śmieci. Dzieci brały udział konkursie plastycznym pod tym samym hasłem. Nagrody za udział w konkursie zostały wręczone.

      Dziękujemy za świetne spędzony tydzień.

      Poniżej fotorelacja z zajęć.

      nauczyciel Dorota Wojciechowska

     • Certyfikat projektu Dove Self-Esteem

      Z przyjemnością informuję, że nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w III edycji programu Dove Self-Esteem- budowanie pozytywnej samooceny. Ten certyfikat to podziękowania Gronu Pedagogicznemu za wspieranie polskich nastolatków w dorastaniu w poczuciu zadowolenia z własnego wyglądu.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

      Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że indywidualne wyniki uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w 2021 r., będą udostępnione w dniu 2 lipca.

      Wyniki te można sprawdzić od godz. 10.00 na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU): https://wyniki.edu.pl

      Do systemu można zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły (wychowawcy klasy).

      Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Zaproszenie na FESTYN RODZINNY

      ZAPROSZENIE!

      Serdecznie zapraszam społeczność szkolną na

      FESTYN RODZINNY SOŁECTWA BARANOWO

      dnia 27 czerwca 2021 r. Miejsca spotkania – plac przy Parafii Baranowo

      ROZKŁAD CZASOWY FESTYNU

      1. Godz. 1200 – Msza św. w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Baranowie.
      2. Godz. 1300 – plenerowe rozpoczęcie festynu, a w nim:
      • Występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie.
      • Konkursy zorganizowane przez nauczycieli szkoły.
      • Recitale wokalno-muzyczne mieszkańców sołectwa i przyjaciół Baranowa.
      • Drobne poczęstunki, napoje.
      • Inne atrakcje firm zewnętrznych.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

          Współorganizatorzy:

      Rada Parafialna Kościoła pw. NMP Matki Kościoła w Baranowie

      Rada Sołecka w Baranowie

      Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mrągowskiego p. Zbigniew Bałazy

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Mikołajkach p. Andrzej Jaźwiński

      Szkoła Podstawowa w Baranowie

      Przyjaciele i sympatycy wsi Baranowo

     • PROGRAM tygodnia profilaktyki 21-24 czerwca 2021 r.

       21 czerwca 2021 r. godz. 800 - 1130 - DZIEŃ GOSPODARCZY

      1. Sprzątanie sal lekcyjnych, magazynków szklonych, rozliczanie się z biblioteką szkolną) – oddział przedszkolny i klasy I – VIII szkoły podstawowej.
      2. Godz. 830 – 1000 – zajęcia prowadzone przez Fundację PRO MAZURY POLSKA w ramach Programu Zajęć Warsztatowych „EKO-dzieci, małe kroki, wielkie zmiany” – oddział przedszkolny i klas I szkoły podstawowej.
      3. Godz. 1130 – 1150 – Obiad zgodnie z harmonogramem.
      4. Godz. 1150 – 1220 – odwóz uczniów do domów.

      22 czerwca 2021 r. godz. 800 - 1130 - DZIEŃ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

      1. Godz. 815 – 915 – ZUMBA dla najmłodszych. Zajęcia prowadzone przez Alicję Jakubik ZUMBA Mrągowo - oddział przedszkolny, klasy I, III i V (wychowawcy i nauczyciele mający zgodnie ze standardowym planem lekcji zajęcia mile widziani).
      2. Godz. 800 – 1130 – warsztaty kulinarne z Piotrem ZAWALICHEM srebrnym medalistą w kategorii "Dania regionalne" na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie i brązowy medalem dla Culinary Team of Poland na IKA 2020 w Stuttgarcie. Klasy VI – VIII szkoły podstawowej.
      3. Godz. 930 – 1130 – warsztaty kulinarne z Piotrem ZAWALICHEM srebrnym medalistą w kategorii "Dania regionalne" na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie i brązowy medalem dla Culinary Team of Poland na IKA 2020 w Stuttgarcie. Zajęcia dla oddziału przedszkolnego, klasy I, III i V szkoły podstawowej.
      4. Godz. 1150 – 1220 – odwóz uczniów do domów.

      23 czerwca 2021 r. godz. 800 - 1130 - DZIEŃ WYCIECZKOWY i ZAJĘĆ PLENEROWYCH

      1. Godz. 815 – 1150 – wyjazd (wycieczka), zajęcia plenerowe w Stowarzyszeniu Oświatowo-Kulturalnym Zełwągi i na plaży wiejskiej w Zełwągach. Zajęcia dla oddziału przedszkolnego, klasy I, III, V i VIII szkoły podstawowej.  
      2. Godz. 800 – do … – wycieczka szkolna (spływ kajakowy rzeką Krutynią) – klasa VI i VII szkoły podstawowej.
      3. Godz. 1150 – 1220 – odwóz uczniów do domów.

      24 czerwca 2021 r. godz. 800 - 1130 - DZIEŃ EKO

      1. Godz. 815 – 945 – zajęcia prowadzone przez Fundację PRO MAZURY POLSKA w ramach Programu Zajęć Warsztatowych „EKO-dzieci, małe kroki, wielkie zmiany” – oddział przedszkolny i klasa I szkoły podstawowej.
      2. Godz. 815 – 930 – „Sprzątanie Małej Ojczyzny”. Zajęcia o ekologii, wyjście uczniów, by posprzątać dowolny rejon Baranowa – klasy III, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej.
      3. Godz. 1000 – 1150 – wspólne ognisko w rejonie szkoły z pieczeniem kiełbaski i ziemniaków.
      4. Godz. 1150 – 1220 – odwóz uczniów do domów.

      25 czerwca 2021 r. godz. 900 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      1. Msza święta dla uczniów w kościele parafialnym o godzinie 8.00
      2. Rozpoczęcie zakończenia roku w szkole - 9.00
      3. Uroczystość odbędzie się na placu przed szkołą, w przypadku niepogody - w budynku szkoły w podziale na grupy.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Lekcja z klimatem!

      Informuję, że nasza szkoła otrzymała podziękowania za udział w webinarium z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej realizowanego w ramach "Lekcji z klimatem!".

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Certyfikat

      Mam przyjemność poinformować naszą społeczność, że szkoła otrzymała Certyfikat Przyjaciela Naszej Ziemi za aktywny udział i zaangażowanie w fundacyjny program Ekoedukacja.

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Zajęcia adaptacyjno-integracyjne i Dzień Dziecka

      W środę, 2 czerwca, w naszej szkole nie było planowych zajęć. Postanowiliśmy zorganizować zajęcia adaptacyjno -integracyjne ma szkolnym boisku, by przełamać lęki i uprzedzenia po długim okresie nauki zdalnej. Świętowaliśmy również Dzień Dziecka.

      Na początek spotkaliśmy się w klasach, by ustalić plan dnia i omówić zasady bezpieczeństwa. Podkreśliliśmy, że, by czuć się bezpiecznie, musimy zachowywać dystans, często myć lub dezynfekować ręce. Następnie każda klasa udała się do swoich zajęć.

      Uczniowie klasy ósmej - najstarsi w szkole - mieli za zadanie przygotować logistycznie całe przedsięwzięcie. Przynieśli stoły, krzesła, zadbali o nagłośnienie i muzykę, a następnie pomagali w kuchni.

      Siódmoklasiści wraz  z panem Jackiem Kiślukiem organizowali  gry i zabawy na szkolnym boisku. Szóstoklasiści, z wychowawczynią, panią Justyną Małż i panią bibliotekarką Iwoną Ałaj przygotowali stoisko z konkursami wiedzy czytelniczej. Piątoklasiści z panią Izabelą Plewako - Kosiorek skupili się na grach planszowych, zaś trzecioklasiści wraz ze starszymi kolegami przygotowali przedstawienia oparte na popularnych utworach dla dzieci. Pierwszoklasiści zaś zajęli się malowaniem kredą na szkolnych chodnikach.

      Niewątpliwie najlepszą atrakcją dla wszystkich był konkurs przeciągania liny, który wzbudzał ogromne emocje u widzów i uczestników.

      W takim dniu nie mogło zabraknąć pysznych przekąsek z grilla, obsługiwanego przez naszego księdza katechetę Dariusza Jasiulewicza, napojów i lodów. Wszystkie produkty na to wydarzenie zostały zakupione dzięki wsparciu programu „Żółty Talerz” Kulczyk Foundation. Każdy z uczniów otrzymał też paczkę ze słodyczami.

      Pogoda nam dopisała i wszyscy świetnie się bawiliśmy!

      Dziękuję Kulczyk Foundation, wychowawcom, nauczycielom, Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie przyjaciołom szkoły!

      (relacja: Dorota Wojciechowska)

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Zmiany w przepisach Ustawa Prawo o ruchu drogowym

      Witam!

      Na prośbę asp. Doroty Kulig Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie rozpwszechniam informacje dotyczącą zmian w przepisach Ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Szczególnie zwracam uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jako głównych użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, czy urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki).

      Zwracam się do Państwa o przekazanie uczniom oraz ich rodzicom informacji dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego regulujących status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni. Zależy mi, by w ten sposób dotrzeć do jak największego grona osób w trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym wszystkich użytkowników dróg. 

      W załączeniu pismo Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie dotyczące zmian w przepisach.

      pismo_do_szkol_w_spr_zmian_w_przepisach_rd.docx

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branowie

      mgr inż. Wojciech Doda


     • Szkoła dobrego wychowania- certyfikat

      Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie "Szkoła dobrego wychowania" organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Z wielką przyjemnością informuję, że dzięki staraniom naszej społeczności szkolnej otrzymaliśmy CERTYFIKAT tego konkursu.

      Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie: uczniom, rodzicom i nauczycielom. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna nas nie rozpieszczała, ale udało się!

      Poniżej publikuję krótki filmik, jako sprawozdanie z tych działań.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

       

     • „Cztery pory roku” – „Wiosna wierszami się zaczyna”

      Dnia 21.05.2021 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie wspólnie z panią Bogumiłą Gibowską zorganizowały konkurs z cyklu „Cztery pory roku” – „Wiosna wierszami  się zaczyna”. W konkursie wzięły udział dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej z Baranowie. Uczestnicy przygotowali wiersze o tematyce wiosennej. Komisja konkursowa oceniała znajomość tekstu, intonację, tempo recytacji. Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom recytacji. Nagrodzeni zostali pierwsze miejsce Klaudia Drężek drugie Antonina Kiewrel trzecie Maja Gwara. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy nagrody rzeczowe oraz słodkość. Wszystkim serdecznie Dziękujemy.

      IA

     • Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia

      Pismo Kuratora Oświaty w Olsztynie:

      „Szanowni Państwo

      Dyrektorzy szkół i placówek

      Za Państwa pośrednictwem pragniemy zaprosić uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, które dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się 18 maja br. Prosimy o przekazania tej informacji uczniom, szczególnie członkom Samorządów Uczniowskich.
      Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie KO. 

      Link:

      http://www.ko.olsztyn.pl/2021/05/11/strategia-rp-na-rzecz-mlodego-pokolenia-konsultacje-dla-mlodziezy-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego/

      Konsultacje dla woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczną się 18 maja br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: strategiadlamlodych6.webankieta.pl. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 17 maja (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

      Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • „Znajdź mnie w bibliotece”

       

                        W dniu 12.05.2021 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie gościła klasę I z Panią Anną Dodą. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie byli gośćmi biblioteki z okazji Tygodnia Bibliotek, który w tym roku jest pod hasłem „Znajdź mnie w bibliotece”. Tematem przewodnim zajęć była książka, jej budowa, zasady dbania o książkę. Dzieci samodzielnie wykonały swoje książeczki. Poznały także zasady dbania o książki oraz zachowywania się w bibliotece. Samodzielnie czytały opisy owadów w atlasie wykonanym przez nich. Każdy z uczestników otrzymał dyplom Przyjaciela Książki oraz słodkość. Wszystkim uczestnikom spotkania Dziękujemy.

      --Iwona Ałaj

     • Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki

      Informuję wszystkich uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o harmonogramie powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w Szkole Podstawowej w Baranowie od 4 maja 2021 r.

      1. Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają  do nauki stacjonarnej w szkole zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. Nauka stacjonarna będzie się odbywać w ustalonych salach lekcyjnych i zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja na dzień 4.05.2021 r.).
      2. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
      3. Szczegółowa organizacji nauki hybrydowej dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Baranowie:
      1. Od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.:
      • klasa V i klasa VII realizuje zajęcia stacjonarne (w szkole) według obowiązującego w szkole planu lekcji. Nauka stacjonarna odbywać się będzie w ustalonych salach lekcyjnych i zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas IV-VIII, które zostaną podane w późniejszym terminie,
      • klasa VI i klasa VIII realizuje zajęcia w formie zdalnej (na odległość) według obowiązującego w szkole planu lekcji.
      1. Od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.:
      • klasa VI i klasa VIII realizuje zajęcia stacjonarne (w szkole) według obowiązującego w szkole planu lekcji. Nauka stacjonarna odbywać się będzie w ustalonych salach lekcyjnych i zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas IV-VIII, które zostaną podane w późniejszym terminie,
      • klasa V i klasa VII realizuje zajęcia w formie zdalnej (na odległość) według obowiązującego w szkole planu lekcji.
      1. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie będą się uczyć stacjonarnie (w szkole).

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Powrót oddziału przedszkolnego do szkoły

      Informuję, że od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. W naszej szkole od 19.04.2021 r. wznawia się zajęcia stacjonarne oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Dowóz dzieci i wyżywienie w placówce pozostaje na wcześniej ustalonych zasadach.

      Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • #AkcjaDonacja 2021

      Tajemniczo brzmi! Nie! Polski Czerwony Krzyż z producentem kobiecych produktów higienicznych Procter & Gamble zrealizował program Always #AkcjaDonacja mający na celu wspieranie uczennic, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na zakup artykułów menstruacyjnych. Nasza szkoła też uczestniczyła w tym programie. Dnia 31.03.2021 r. pielęgniarka szkolna przeprowadziła uczennicom klas 6 - 8 on-line pogadanki na temat ogólnej higieny osobistej. Dodatkowo w dniach 30-31.03.2021 r. dzięki współpracy PCK Mrągowo z naszą szkołą podarowano naszym uczennicom podstawowe środki higieniczne.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

       

     • Wielkanoc 2021

      Wychowankowie, uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie!

      Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dzięki bardzo dobrej współpracy „Kulczyk Foundation” z dyrektorem szkoły, nasi wychowankowie i uczniowie otrzymają paczki wielkanocne. Od dnia 30.03.2021 r. godz. 11.00 do dnia 31.03.2021 r. godz. 15.00 uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie mogą pobierać paczki w szkole.

      Panie K. Bognacka i B. Obzejta będą je wydawały za potwierdzeniem na liście uczniów.

      Są to podarunki zdezynfekowane z przedłużonym okresem ważności. Proszę wszystkich, by przy odbiorze paczek zachować wszelkie zasady sanitarno-epidemiologiczne dotyczące COVID-19.

      Przy tej okazji składam wszystkim życzenia wielkanocne:

      Wiele uśmiechu, zdrowia, wytrwałości w tych trudnych czasach, rodzinnych pełnych refleksji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Zawieszenie pracy stacjonarnej oddziału przedszkolnego

      Informuję, że od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baranowie. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. W naszym przypadku będą to zajęcia hybrydowe- samokształcenie na podstawie pakietów papierowych dostarczonych do rodziców/prawnych opiekunów, konsultacjach zdanych na platformie Classroom i spotkań audio i wideo w aplikacji Meet usługi Google.

      Proszę rodziców/prawnych opiekunów śledzenie wszelkich komunikatów w e-mailach, e-dzienniku, na szkolnej stronie internetowej www.baranowosp.edupage.org oraz Facebooku.   

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

      Nasi uczniowie będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady

      Dnia 18 marca 2021 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie zorganizowała wspólnie z Panią Grażyną Pisarek V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady. Akcja głośnego czytania Jeżycjady organizowana jest przez wydawnictwo Akapit Press. W czytaniu wzięli udział Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece. Młodzież przygotowała fragment książki Małgorzaty Musierowicz „Noelka”. W spotkaniu wzięło udział 10 osób, czytali Michalina Obzejta, Tomasz Wielgat, Miłosz Remiszewski, Wojciech Dziosa. Wszystkim lektorom Dziękujemy. Spotkanie odbyło się on line.

      ---

      IA

     • Nowe zasady nauki uczniów klas I-III od 15 marca br.

      Informuję, że od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym.

      Podaję harmonogram zajęć w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Baranowie:

      1. Od 15.03 do 19.03.2021 r.:

      - klasa I realizuje zajęcia stacjonarnie (w szkole) według obowiązującego w szkole planu lekcji,

      - klasa III realizuje zajęcia w formie zdalnej (na odległość) według obowiązującego w szkole planu lekcji.

      2. Od 22.03 do 26.03.2021 r.:

      - klasa I realizuje zajęcia w formie zdalnej (na odległość) według obowiązującego w szkole planu lekcji,

      - klasa III realizuje zajęcia stacjonarnie (w szkole) według obowiązującego w szkole planu lekcji.

      Na inne regulacje prawne czekamy od Ministerstw po wyżej wymienionych datach.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu

            W lutym br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku był to dzień 9 lutego. Nasza szkoła ten dzień rozszerzyła na cały tydzień, by zaakcentować ważność wydarzenia.

            Od 8 do 12 lutego 2021 r. na zajęciach komputerowych i informatyce poruszono wiele tematów związanych z bezpieczeństwem w Internecie.

      Obok zaświadczenie od organizatorów z podziękowaniami za lokalne obchody tego wydarzenia.

      nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Stypendia dla uczniów klasy 8

      15 lutego ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. I to właśnie młodzież z naszej szkoły, może z tego skorzystać. Już teraz uczniowie klas 8 mogą ubiegać się o stypendium na czas nauki w liceum. Stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów finansujemy wyjazdy na wakacje i ferie, jak również naukę języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych koordynatorów i indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań.

     • Światowy Dzień Kota

      17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie gościła klasę I Szkoły Podstawowej w Baranowie z Panią Anną Dodą. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczestnikom spotkania został przeczytany fragment książki Gosta Knutssona „Przygody Filonka Bezogonka”- czytała bibliotekarka Iwona Ałaj. Dzieci wykonały prace plastyczne oraz otrzymały słodką niespodziankę. Powstał wspaniała galeria prac.

      -- IA

     • Obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu

      W lutym br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku był to dzień 9 lutego. Nasza szkoła ten dzień rozszerzyła na cały tydzień, by zaakcentować ważność wydarzenia.

      Od 8 do 12 lutego 2021 r. na zajęciach komputerowych i informatyce poruszono wiele tematów związanych z bezpieczeństwem w Internecie.

      W zależności od grupy wiekowej:

      1. Nasi najmłodsi obejrzeli filmiki ostrzegające i informujące o zagrożeniach płynących z sieci Internet zakończone dyskusją i podawaniem przykładów z własnych doświadczeń.
      2. Starsi uczniowie mogli zagrać w grę, w której każdy młody użytkownik Internetu miał szansę zmierzyć się z wyzwaniami cyberświata.
      3. Młodzież szkoły mogła obejrzeć filmiki „Hejt w sieci”, Uważni online” i pisemnie wypowiedzieć się czego dotyczył poruszany problem i jakich zagrożeń dotyczył?

      Całość przedsięwzięcia była doskonałą lekcją wychowania naszych dzieci i młodzieży szkoły.

      Nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Spotkanie czytelnicze

      Dnia 12.02.2021 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie zorganizowała spotkanie czytelnicze w ramach akcji fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Baranowie. Dzieciom zostało przeczytane opowiadanie „Pilot” wraz z planszami ilustrującymi treść oraz odgłosami do treści opowiadania taki mały nasz teatrzyk. Czytała pani bibliotekarka Iwona Ałaj. Dzieci kolorowały obrazki tematycznie związane z przeczytanym opowiadaniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszurki promujące głośne czytanie oraz słodycz.

      ---

      IA

      ___________________________________________________________________

      Dyplom Małego Czytelnika w akcji MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK, po zebraniu kompletu naklejek, otrzymali Karol Litera i Szymon Litera. Gratulujemy!

      ---

      IA

     • Konsultacje dla klasy VIII

      Informuję, że od dnia 01.02.2021 r. zostały wznowione w Szkole Podstawowej w Baranowie konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

      Konsultacje będą się odbywać w każdy wtorek w godz. 8.00 – 12.30 zgodnie z harmonogramem t. j.: język polski – 1,5 godziny, matematyka – 1,5 godziny, język angielski – 1,5 godziny do czasu odwołania bądź zmian i wytycznych organów wyższego rzędu.

      Uczniowie klasy VIII mają zapewniony transport do i ze szkoły. Rano jest to przywóz wg rozkładu opóżniony o ok. 5-10 minut, odwóż standardowo o godz. 12.40. W załączeniu zarządzenie dyrektora i procedura dotyczęca zasad konsultacji.

      Zarzadzenie_nr_21_2020.pdf

      Procedura_konsultacje(1).pdf

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Rekrutacja do OP i klasy I SP

      Poniżej publikuję Zarządzenie NR 10/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki.

      Zarządzenie.pdf

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branowie

      Wojciech Doda

     • 29. Finał WOŚP- Mikołajki

      Przedruk z informacji Centrum Kultury "KŁOBUK" w Mikołajkach

      "Dzień dobry!

      W niedzielę 31 stycznia, wstańcie od telewizora, nakręćcie się pozytywną energią, zabierzcie maseczki, wszystkich krewnych i znajomych i wyruszcie na spacer po „WOŚP- owe” serducha!

      Od godziny 12.00 do 15.30 czekamy na Was na miejskiej promenadzie ze słodkim…uśmiechem, gorącymi sercami i ciepłą herbatą!

      Każdy, kto zaliczy spacer od amfiteatru do MKŻ –u, spotka naszych Wolontariuszy, usłyszy moc orkiestrowej muzyki, skosztuje słodkości i nie tylko!

      Przy Tawernie Żagiel czekać będą słodkości, herbata i kawa oraz coś ciepłego do zjedzenia.

      Przy MKŻ-cie czekać będą kiełbaski prosto z grilla albo z ogniska i ciepła herbata.

      Zachęcamy Wszystkich do upieczenia słodkości i przyniesienia ich od godz. 11 do Tawerny Żagiel.

      Z powodu obostrzeń większość naszych działań zmuszeni jesteśmy przenieś do Internetu.

      W związku z tym prosimy Was o odwiedzanie naszego profilu na FB „29.Finał WOŚP- Mikołajki”, na którym znajdziecie bieżące informacje o naszych działaniach.

      Zapraszamy i zachęcamy również do udostępniania linków o naszej e-Skarbonce: https://eskarbonka.wosp.org.pl/22m5y4

      oraz o naszych aukcjach na Allegro https://www.facebook.com/wospmikolajki/photos/a.352248095323662/821209441760856

      Aby dobre wieści rozeszły się do jak najszerszego grona odbiorców.

      Liczymy na Waszą pomoc i do zobaczenia w niedzielę na promenadzie :)

      Sztab WOŚP Mikołajki"

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Dowożenie dzieci od 18.01.2021 r.

      Informuję, że od 18.01.2021 r. wznawia się dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Baranowie według rozkładu z dnia 01.09.2020 r. Przypominam godziny dowozu:

      Jora Wielka 01/02  godz. 7.10

      Cudnochy 01          godz. 7.17

      Faszcze  01              godz. 7.21

      Faszcze                   godz. 7.25

      Baranowo szkoła  godz. 7.30

      Śmietki                    godz. 7.34

      Inulec 01/02            godz. 7.36

      Zełwągi 01/02         godz. 7.40

      Zełwągi wieś           godz. 7.43

      Baranowo szkoła  godz. 7.50

      Powrót uczniów standardowo o godz. 12.40 ew. o godz.14.40.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Powrót klas I - III do nauki stacjonarnej

      Informuję, iż od dnia 18.01.2021 r. klasy I - III szkoły podstawowej wracają do szkół i będą się uczyć stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

      Dalsza nauka w szkole będzie możliwa jedynie w reżimie sanitarnym. W związku z powyższym GIS, MEiN i MZ przygotowali wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Proszę się dostosować do powyższych zaleceń i potraktować to bardzo poważnie.

      Poniżej publikuję wybrane wytyczne odnośnie funkcjonowania nauki stacjonarnej.

      Wytyczne_MEiN.pdf

      Dodatkowo informuję, że po zimowych feriach oddział przedszkolny funkcjonuje bez znaczących zmian. Jedyna zmiana to, że Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły głównym wejściem (Wejście B).

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda


     • Żółty Święty Mikołaj!

               Na Święta Bożego Narodzenia Mikołaj ma różne barwy. Ważne, by przynosił prezenty i wywoływał radość wśród dzieci i młodzieży. Tym razem Mikołaj był żółty, jak Program Kulczyk Foundation „ŻÓŁTY TALERZ”. Nasi uczniowie otrzymali paczki żywnościowe, które wzbogacą i rozszerzą ich ofertę żywieniową na Święta. W podarunkach znalazły się: orzechy włoskie i laskowe, suszone rodzynki, morele, śliwki, 100% soki owocowe i owocowo-warzywne, miód naturalny wielokwiatowy, herbata owocowa i miętowa, owoce w zalewie własnej, kakao naturalne i czekolady o zawartość kakao min. 60%.

      Dziękujemy Kulczyk Foundation za sprawienie radości dzieciom i młodzieży Szkoły Podstawowej w Baranowie.

      Z podziękowaniem

      Dyrektor Szkoły Wojciech Doda

     • Spotkanie czytelnicze online „Czytam , bo lubię”

      Dnia 18.12.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G mikołajki Filia w Baranowie wspólnie z Panią Bogumiłą Gibowską zorganizowała spotkanie czytelnicze online „Czytam , bo lubię”. Projekt ten jest realizowany w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W ten przedświąteczny czas dzieci klasy III Szkoły Podstawowej w Baranowie przygotowały do głośnego czytania rozdział “Jak obchodzimy w Bullerbyn Gwiazdkę” z książki “Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, w którym to autorka przedstawia przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Szwecji.

      -- IA

     • Akademia Bezpiecznego Puchatka

      Z przyjemnością informuję, że Nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w XII-tej edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Uczniowie klasy pierwszej z powodzeniem zaliczyli "Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa" potwierdzający znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.

      Gratuluję uczestnikom testu!

      nauczyciel zajęć komputerowych

      Wojciech Doda

       

     • Pracownicze Plany Kapitałowe

      Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, że z pośród osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Baranowie została wyłoniona reprezentacja w celu współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.

      Osobami reprezentującymi Szkołę Podstawową w Baranowie są:

      1. Bogumiła Obzejta.

      2. Marzenna Sieger-Suchocka.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

       

     • Paczki żywnościowe na Boże Narodzenie

      Firma Kulczyk Foundation, realizująca projekt „ŻÓŁTY TALERZ”, oraz Szkoła Podstawowa w Baranowie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie po odbiór paczek żywnościowych.

      Przypominamy, że Fundacja jest pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem inwestycji społecznej mającej na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą „Żółty Talerz”, realizowanej od 1 września 2016 r.

      1. Żółty Talerz to program, który wspiera system żywienia dzieci w Polsce, ale w żadnym razie go nie zastępuje („Program Żółty Talerz” lub „Program”).
      2. Program ma na celu wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dla dzieci i młodzieży, którą oferuje system dotacji ze strony instytucji samorządowych i państwowych oraz wsparcie ze strony innych darczyńców, a w szczególności:
      • Uczynienie posiłków dla dzieci pełnowartościowymi ze zdrowotnego punktu widzenia;
      • Umożliwienie zwiększenia liczby posiłków w sytuacji, gdy jest to konieczne;
      • Stworzenie osobom odpowiedzialnym za żywienie dzieci i zaangażowanych w ten proces większych możliwości maksymalnie efektywnego działania, także poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy na temat żywienia;
      • Działanie na rzecz podniesienia świadomości dzieci w dziedzinie zdrowego odżywiania się oraz na rzecz walki ze stygmatyzacją, która może pojawić się tam, gdzie nie wszystkie dzieci i ich rodziców stać na taki sam pełnowartościowy posiłek.

      Podaję harmonogram odbioru paczek:

      21.12.2020 r. (poniedziałek)  godz. 11.00 – 15.00.

      22.12.2020 r. (wtorek)           godz. 07.00 – 15.00.

      Paczki, za pokwitowaniem, mogą odebrać uczniowie, rodzice, prawni opiekunowie.

      Nie przewiduje się przetrzymywania paczek w późniejszym terminie.

      WAŻNE!

      Proszę zachować zalecenia sanitarno-epidemiologiczne: wchodzimy do szkoły zasłaniając usta i nos, dezynfekujemy ręce, stosujemy dystans społeczny 1,5 m, ograniczamy swoje przemieszczenia po szkole.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

       

     • Film edukacyjny dot. COVID-19

      Żyjemy w czasach pandemii COVID-19. To moment olbrzymich wyzwań, przed którymi wszyscy stanęliśmy.

      Fundacja Adamed od ponad sześciu lat działa na rzecz naukowego rozwoju polskiej młodzieży. W obecnej, trudnej sytuacji  Fundacja nie wstrzymała działań edukacyjnych. Szybko i pewnie reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu. Dlatego też, aby pomóc polskim uczniom zrozumieć obecną sytuację oraz przybliżyć im zasady zachowania, mające zapobiec rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2, przygotowała specjalny film edukacyjny.

      Zachęcam wszystkich do obejrzenia.

      https://www.youtube.com/watch?v=DMlaEhXKY1Q&feature=youtu.be

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • List do Świętego Mikołaja

      Biblioteka Publiczno-Szkolna Miasta i Gminy Mikołajki Filia w Baranowie  oraz Pani Bogumiła Gibowska zorganizowały konkurs dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Baranowie. Zadaniem uczestników było napisanie listu do Świętego Mikołaja. Komisja konkursowa oceniła listy i nagrodziła: pierwsze miejsce zajęła Antonina Kierwel, drugie Klaudia Drężek, wyróżnienia otrzymali: Maja Gwara, Jeremiasz Obzejta, Mikołaj Kiśluk oraz Alicja Giers. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a osoby nagrodzone nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

      -- IA

     • Mikołajki w Mikołajkach

                W tym roku sytuacja sanitarno-epidemiologiczna nas nie rozpieszcza. Coroczne wspaniałe wydarzenie 6 grudnia nie odbędzie się. Ale … prezenty pod choinką są (popatrzcie na zdjęcie w środku). W imieniu Urzędu Miasta i Gminy i Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach zapraszam uczniów (rodziców/prawnych opiekunów) do naszej szkoły po odbiór paczek.

      Podaję harmonogram odbioru paczek:

      Poniedziałek (7.12.2020 r.) w godz. 7.00 – 10.00 i 13.00 – 15.00.

      Wtorek (8.12.2020 r.) w godz. 7.00 – 10.00 i 13.00 – 15.00.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Szczególne zajęcia w oddziale przedszkolnym

      Podczas zajęć dzieci wykonywały łańcuch choinkowy, ozdabiały czapki Świętego Mikołaja. Kolejnym zadaniem było dekorowanie pierniczków, co zdecydowanie podobało się dzieciom najbardziej. Wyszły naprawdę piękne! Niespodzianką były odwiedziny Mikołaja, którego nikt się nie spodziewał. Mikołaj usłyszał kolędę "Przybieżeli do Betlejem" w wykonaniu dzieci, a w zamian za to dał im słodkie prezenty z okazji 6 grudnia:) Tego samego dnia przedszkolaki ubierały także choinkę, więc zdjęcie z Mikołajem przy drzewku było oczywiście obowiązkowe. Bawiliśmy się świetnie!

      Aleksandra Tkaczyk

     • Żywa choinka w szkole

      Dzięki Firmie „Plantacja choinek” Hubert Ciepluch Kosewo 77 pojawiło się w szkole piękne żywe drzewko. W związku ze zbliżającymi się Świętami oddział przedszkolny, w ramach zajęć, udekorował choinkę szkolną. Dzieci wraz z opiekunkami p. Aleksandrą Tkaczyk i p. Marzenną Sieger-Suchocką udekorowały choinkę tradycyjnymi ozdobami oraz ozdobami wykonanymi przez dzieci.

      Dziękujemy SPONSOROM!

      Marzenna Sieger-Suchocka

     • Konkurs na recenzję książki

      Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie wspólnie z Panią Grażyną Pisarek zorganizowały konkurs na recenzję książki "Feliks Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi" Rafała Kosika. Książka ta była omawiana na Dyskusyjnym Klubie Książki. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie recenzji książki. Nagrodzeni zostali: pierwsze miejsce Mikołaj Hinc, drugie Michalina Obzejta, trzecie Robert Symerak wyróżnienia Karolina Dziosa i Wojciech Dziosa. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy, osoby nagrodzone otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe .Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

      --Iwona Ałaj

     • Próbny alarm przeciwpożarowy

      Dnia 25.11.2020 r. w Szkole Podstawowej w Baranowie przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. Całość akcji była zgodna z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Podstawowej w Baranowie i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych i miała wymiar praktyczny. W załączeniu fotografia ewakuacji szkoły (szkoły- za dużo powiedziane, 6 nauczycieli, dyrektor (też nauczyciel), bibliotekarka i 2 wychowanków oddziału przedszkolnego). Pracujemy zdalnie i stacjonarnie, szkoła funkcjonuje, oddział przedszkolny jest otwarty dla naszych wychowanków.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

      Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

      W związku z tym wydarzeniem pojawiły się w naszej szkole gazetki dotyczące UNICEF-u oraz praw dziecka. Ponadto wychowawcy wraz ze swoimi uczniami przeprowadzili, w ramach godzin z wychowawcą zajęcia poświęcone temu tematowi. Przybliżyły one uczniom naszej szkoły problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy na świecie, oraz pozwoliły zweryfikować swoją wiedzę na temat tego jakie prawa przysługują każdemu dziecku.

      Izabela Plewako-Kosiorek

     • Karolcia online

      Dnia 18.11.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie była gościem klasy III Szkoły Podstawowej w Baranowie i Pani Bogumiły Gibowskiej w ramach projektu autorskiego „Czytam, bo lubię” . Projekt ten jest realizowany w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Było to trzecie spotkanie w tym roku szkolnym 2020/2021. Na spotkanie dzieci przygotowały książkę "Karolcia" Marii Kruger. Dzieci przygotowały wybrane przez siebie fragmenty książki. Młodzi lektorzy wspaniale interpretowali wybrany tekst. Spotkanie odbyło się online.

      --Iwona Ałaj

     • "ŻÓŁTY TALERZ" piąta edycja

      Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do inwestycji społecznej Kulczyk Foundation Warszawa mającej na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą „Żółty Talerz”, realizowanej od 1 września 2016 r.

      Piąta edycja programu "Żółty Talerz" trwać będzie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

      Wszelkie działania szkoły w zakresie Programu "Żółty Talerz" będą będą relacjonowane na szkolnej stronie internetowej i Facebooku.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • "Pierwsze abecadło"

      Dnia 05.11.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie gościła klasę I z wychowawcą Panią Anną Doda. Dzieciom został przeczytany wiersz Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł". Wszystkie dzieci kolorowały tematyczną kolorowankę. Uczestnicy spotkania otrzymali zestaw czytelniczy "Pierwsze Abecadło" z programu Instytutu Książki kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” oraz słodkość.

      Link do strony CK Kłobuk Mikołajki


        --Iwona Ałaj

     • Nowe restrykcje dla edukacji

      Informuję, że klasy 1-3 od dnia 9 listopada 2020 r. przechodzą na nauczanie zdalne, a starsze roczniki pozostaną dłużej w domach - co najmniej do 29 listopada.

      W związku z powyższym, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie organizuje, z zachowaniem zasad epidemiologicznych, spotkanie (warsztaty) dla uczniów i rodziców klasy pierwszej i trzeciej szkoły podstawowej dotyczące nauczania zdalnego w następującym porządku:

      1. Klasa 1 – spotkanie w sali informatycznej 06.12020 r. godz. 9.00.
      2. Klasa 3 – spotkanie w sali informatycznej 06.11.2020 r. godz. 12.00.

      Proszę potraktować ten komunikat,  jako bardzo istotny i mający ogromny wpływ na działania szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr. inż. Wojciech Doda

     • Zawieszenie zajęć stacjonarnych

      Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

      Informuję, że od dnia 26 października 2020 r. zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

      1. Oddział przedszkolny, klasa I i III realizuje zajęcia w szkole według obowiązującego planu lekcji.
      2. Klasy V – VIII realizują zajęcia zdalnie według obowiązującego planu zajęć.
      3. Oficjalne kanały komunikacji zdalnej dla klas V – VIII to e-dziennik i platforma Classroom.
      4. Dowożenie dzieci będzie odbywało się bez zmian.
      5. Dożywianie dzieci będzie realizowane według dotychczasowych zasad.
      6. Od 26.10.2020 r. zostaje zawieszona działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Baranowie.
      7. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne będą się odbywały hybrydowo (w miarę możliwości dotarcia uczniów na zajęcia – stacjonarnie, przy braku takiej możliwości zdalnie).
      8. Przypominam, że dzieci i młodzież w wieku do 16. roku życia w godzinach 8.00-16.00 będą mogli przebywać poza domem tylko w towarzystwie osób dorosłych. Obowiązywać będzie także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • „Dzieci z Bullerbyn”

      Dnia 19.10.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie była gościem klasy III Szkoły Podstawowej w Baranowie i Pani Bogumiły Gibowskiej w ramach projektu autorskiego „Czytam , bo lubię”. Projekt ten jest realizowany w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Było to drugie spotkanie w tym roku szkolnym 2020/2021. Na spotkanie dzieci przygotowały książkę „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren wspaniałej szwedzkiej pisarki dla dzieci. Dzieci przygotowały wybrane przez siebie fragmenty książki. Młodzi lektorzy wspaniale interpretowali wybrane teksty.

      --

      Iwona Ałaj

     • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

      Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

      Uzupełniając, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

      Z wyrazami szacunku

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • „Jesień wierszami się zaczyna”

      Dnia 13.10.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki Filia w Baranowie z Panią Bogumiłą Gibowską zorganizowały konkurs recytatorski z cyklu „Cztery pory roku” – „Jesień wierszami się zaczyna”. W konkursie wzięły udział dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Baranowie. Oceniane była dykcja, opanowanie tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Nagrodzone zostały: pierwsze miejsce Antonina Kiewrel, drugie Alicja Giers, trzecie Klaudia Drężek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkość, laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe oraz coś słodkiego.


      Wszystkim Serdecznie Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

      Link do strony: https://ckklobuk.pl/jesien-wierszami-sie-zaczyna/

      --Iwona Ałaj

     • Stosowanie się ściśle do konkretnych zaleceń GIS, MZ i MEN

      Ważne! Od 10 października zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać wchodząc do szkoły, przebywając w przestrzeni otwartej na przerwach lekcyjnych, przemieszczając się do innych sal lekcyjnych, stołówki i biblioteki.

      Ważne! W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.

      Ważne!  Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

      • całościowe zaburzenia rozwoju,
      • zaburzenia psychiczne,
      • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
      • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

      Dla bezpieczeństwa swojego i innych proszę bezwzględnie przestrzegać tych zasad.

      Informacja zgodna z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 53/WD/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie z dnia 17 sierpnia 2019/2020  dotycząca „Procedury  organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach w Szkole Podstawowej w Baranowie”.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      2 października 2020 r. po raz 10 obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tym wydarzeniu. Ze względu na wymogi epidemiologiczne zakres działań naszych ekspertów był nieco inny niż zwykle, ale wszyscy którzy wykazali się znajomością tabliczki mnożenia otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na kilka dni przed tym zacnym wydarzeniem na korytarzach pojawiły się śmieszne wierszyki przypominające tabliczkę mnożenia, a w piątek nastąpiło odpytywanie uczniów i dorosłych z mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

      Izabela Plewako-Kosiorek

     • "Czytam, bo lubię"

      Dnia 28.09.2020 r. Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie była gościem w klasie III Szkoły Podstawowej w Baranowie i Pani Bogumiły Gibowskiej w ramach projektu autorskiego „Czytam, bo lubię”. Projekt ten jest realizowany po raz drugi w tej klasie. Program czytelniczy jest realizowany w ramach akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Na spotkanie dzieci przygotowały książkę Marcina Pałasza „Sposób na Elfa”. Uczniowie przygotowały fragmenty książki, które zostały przez nich przeczytane na spotkaniu. Młodzi lektorzy wspaniale interpretowali wybrany fragment. Uczestnicy spotkania namalowali także ilustrację do książeczki. Powstała wspaniała galeria prac do obejrzenia w klasie.

      Link do strony www.ckklobuk.pl dot. wydarzenia - zapraszamy do obejrzenia.

      Iwona Ałaj

     • Bezpieczna droga do szkoły

      Dnia 25.09.2020 r. klasę pierwszą odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajkach. Celem spotkania była rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły, podstawowych zasad poruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię. Policjanci zwrócili dzieciom uwagę na niebezpieczeństwa, które wynikają z kontaktów z nieznajomymi oraz zachowania się w domu podczas nieobecności osób starszych.

      Anna Beata Doda

      wychowawca klasy pierwszej

     • Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

      Dzieci korzystają z sieci już od najmłodszych lat. Dostęp do sieci to szansa dla młodego człowieka na rozwój, która może jednak okazać się zagrożeniem. Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

      Mama z dzieckiem oglądają tablet. obok napis "Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie – poradnik dla rodziców"

      Jak uchronić dzieci przed niepożądanymi treściami? Jak ustrzec je przed zagrożeniami w sieci? Przemoc, której dzieci doświadczają w internecie jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego.

      Cyberprzemoc to zjawisko, które najczęściej dzieje się poza wiedzą rodziców. Może ono dotknąć każdego, zarówno najzdolniejszego ucznia, jak i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej.

      Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

      ___Cyberprzemoc_Wlacz_blokade_na_nekanie________poradnik_dla_rodzicow.pdf


     • Pamiętamy o rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

      Społeczność szkolna w Baranowie uczciła pamięć o 81. rocznicy napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września w 1939 roku. Na korytarzu szkolnym pojawiła się wykonana przez uczniów, pod kierunkiem nauczyciela historii Jacka Koper, gazetka o tamtych strasznych wydarzeniach. W holu szkolnym była wyświetlana przez cały dzień na ekranie telewizora obszerna prezentacja multimedialna pt. „Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku. Pamiętamy”, która szczegółowo informowała wszystkich młodszych i starszych uczniów o najważniejszych faktach związanych z sowiecką agresją na nasz kraj.

      Jacek Koper

     • "Narodowe Czytanie 2020"

      Dnia 3 września br. w Szkole Podstawowej w Baranowie odbyło się Narodowe Czytanie 2020, które zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczno-Szkolną M i G Mikołajki filia w Baranowie oraz Grażynę Pisarek nauczycielkę języka polskiego. W spotkaniu wzięła udział klasa szósta z wychowawcą Justyną Małż. Czytana była w tym roku książka Juliusza Słowackiego "Balladyna". Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość otrzymania pamiątkowej pieczęci w zeszycie przedmiotowym do języka polskiego.

       

      Z uwagi na reżim sanitarny zajęcia odbyły się w klasie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

      --Iwona Ałaj

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      Informuję, że rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się stacjonarnie (w budynku szkoły) dnia 1 września 2020 r.

      Podaję szczegółowe rozwiązania naszej placówki:

      1. Godz. 9.00 spotkanie z wychowawcami klas.

      2. Przydział sal lekcyjnych do danej klasy:

      a) Oddział przedszkolny (sala przedszkolaków);

      b) Sala 16- klasa I szkoły podstawowej;

      c) Sala 17- klasa III szkoły podstawowej;

      d) Sala 18- klasa VII szkoły podstawowej;

      e) Sala 19- klasa VI szkoły podstawowej;

      f) Sala 20- klasa VIII szkoły podstawowej;

      g) Sala 22- klasa V szkoły podstawowej.

      3. Wejścia do budynku szkoły:

      a) Wejście A- bezpośrednio do budynku- oddział przedszkolny;

      b) Wejście B- wejście główne- klasa I, III i V;

      c) Wejście C- wejście od strony szatni- klasa VI, VII i VIII.

      Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższej organizacji pracy szkoły. Związane jest to z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegóły zasad funkcjonowania placówki są umieszczone na naszej stronie internetowej ("Bezpieczny powrót do szkół") i będą przypominane przez wychowawców klas.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Bezpieczny powrót do szkół

      1 września Nasi uczniowie wracają do szkół. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie robi wszystko, by uczniowie uczyli się w bezpiecznych warunkach. W związku z powyższym opracowałem procedury zawierające ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

      Proszę o zapoznanie się z niżej publikowanymi materiałami

      i zastosowanie się do ich treści.

      Zarzadzenie_nr_53.pdf w sprawie organizacji zajęć stacjonarnych w roku szkolnym 2020/20221;

      Zalacznik_nr_1.pdf Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków;

      Zalacznik_nr_2.pdf Wewnętrzna procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach;

      Zalacznik_nr_3.pdf Wewnętrzna procedura organizacji zajęć lekcyjnych;

      Zalacznik_nr_4.pdf Wewnętrzna procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole;

      Zalacznik_nr_5.pdf Wewnętrzna procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły;

      Ulotka_rodzic.jpeg Wskazówki dla rodzica;

      Ulotka_uczen.jpeg 10 zasad dla ucznia.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Posiedzenie Rady Pedagogicznej

      Informuję, że dnia 24.08.2020 r. godz. 9.00 planowane jest posiedzenie podsumowującej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie. Szczegółowy porządek obrad został przesłany wszystkim nauczycielom wiadomością w e-dzienniku.

      Obecność wszystkich nauczycieli oraz nauczycieli wspomagających jest obowiązkowa.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      Zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020 inny niż wszystkie. W małych grupach, w godzinnych odstępach, przy zachowaniu zaleceń sanitarno-epidemiologicznych uczniowie otrzymali świadectwa szkolne, nagrody i podziękowania za pracę. Było to ostatnie spotkanie z wychowawcami klas przed wakacjami.

      Ja ze swojej strony, dziękując za wysiłek i współpracę życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami. Wracajcie w zdrowiu we wrześniu.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

      Informuję, że w dniach 22.06 – 25.06.2020 r. w Szkole Podstawowej w Baranowie realizowany jest TYDZIEŃ PROFILAKTYKI. Zdalne zajęcia z wychowawcami odbywają się od poniedziałku do czwartku z niżej wymienionych tematów:

      1. Dzień bezpieczeństwa w sieci Internet.
      2. Dzień doradztwa edukacyjno-zawodowego.
      3. Dzień bezpieczeństwa na lądzie i wodzie.
      4. Dzień ekologii i segregacji śmieci.

       

       

      W tych dniach wychowawcy klas udostępnią uczniom linki do ciekawych stron www, filmów instruktażowych i innych multimediów związanych w daną tematyką.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      Informuję, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w innym porządku, niż w latach poprzednich. Obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z sytuacją epidemiologiczną.

      Dnia 26 czerwca 2020 r. zakończenie roku szkolnego będzie odbywało się w następującym porządku:

      1. W godz. 8.00 – 8.30 (oddział przedszkolny- spotkanie na parkiecie z wychowankami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      2. W godz. 8.45 – 9.15 (klasa II – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      3. W godz. 9.30 – 10.00 (klasa IV – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      4. W godz. 10.15 – 10.45 (klasa V – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      5. W godz. 11.00 – 11.30 (klasa VI – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      6. W godz. 11.45 – 12.15 (klasa VII – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).
      7. W godz. 12.30 – 13.00 (klasa VIII – spotkanie na parkiecie z uczniami, rodzicami, wychowawcą i dyrektorem szkoły).

      Proszę o zrozumienie i dostosowanie się do wytycznych (procedury szkolne i wyższego rzędu).

      Zapraszam na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Dyspenser dla szkoły

      Z przyjemnością informujemy, że dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i inicjatywy szkoły otrzymaliśmy dyspenser do  korzystania z płynu do dezynfekcji rąk (o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym). Dyspensery przekazywane są szkołom w bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy. W tym czasie objęte są gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

      Dziękujemy!

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Paczki ze słodyczami

      Paczki rozdane. Z okazji „Dnia Dziecka” na twarzy naszych uczniów pojawił się uśmiech. Dzięki współpracy Fundacji Kulczyk Foundation Warszawa z Dyrektorem Szkoły w Baranowie wszyscy uczniowie otrzymali paczki ze słodyczami. To taki miły akcent w tych trudnych czasach.

      Dziękujemy Fundacji Kulczyk Foundation Warszawa za sfinansowanie tych prezentów.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Dzień Dziecka 2020

       

      Z okazji DNIA DZIECKA Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie pragnie złożyć wszystkim uczniom życzenia:

      „Bądź dzieckiem jak najdłużej, jak dziecko baw się i śmiej,

      kochaj tak jak dziecko i serce dziecka zawsze miej!”

      Dodatkowo w porozumieniu z Fundacją Kulczyk Foundation Warszawa pragniemy was uszczęśliwić  takim „małe co nieco”.

      Zapraszam po odbiór paczek w następującym porządku:

      Termin odbioru paczek: 1.06.2020 r.

      1. godz. 10.00 - oddział przedszkolny
      2. godz. 10.30 - klasa 2
      3. godz. 11.00 - klasa 4
      4. godz. 11.30 - klasa 5
      5. godz. 12.00 - klasa 6
      6. godz. 12.30 - klasa 7
      7. godz. 13.00 - klasa 8

      Miejsce wydawania - w drzwiach stołówki szkolnej zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi. W przypadku nieodebrania paczki w wyznaczonym terminie, proszę ustalić z wychowawcami inny termin odbioru.

      Pozdrawiam Wojciech Doda

     • Procedury w trakcie nauczania stacjonarnego

      Podaję do publicznej wiadomości procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Baranowie w trakcie nauczania stacjonarnego od 25.05.2020 r.

      1. Procedura_na_czas_pandemii.pdf (PROCEDURA bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującą w Szkole Podstawowej w Baranowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

      2. Procedura_podejrzenie.pdf (PROCEDURA postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej w Baranowie).

      3. Procedura_konsultacje.pdf (PROCEDURA postępowania mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Baranowie w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji).

      Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z dokumentacją.

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Konsultacje dla klasy VIII szkoły podstawowej

      Informuję, iż od dnia 25.05.2020 r., do odwołania, zostają zorganizowane konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej w każdy piątek danego tygodnia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Konsultacje będą trwały w godzinach od 8.00 do 11.30 przy zastosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje przekażą uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) nauczyciele przedmiotu.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      Wojciech Doda

     • Komunikat Dyrektora Szkoły

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie informuje, iż od dnia 25 maja 2020 r.  w zakresie klas I-III szkoła nie będzie prowadzić działalności opiekuńczo-wychowawczej. Nauczanie zdalne jest przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r. z uruchamianiem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

      Szczegóły będą przekazywane niezwłocznie. Proszę śledzić komunikaty w e-dzienniku, na szkolnej stronie internetowej i w mediach.

      mgr inż. Wojciech Doda

     • Komunikat biblioteki

      Uwaga!!!

      Drodzy czytelnicy! Ze względu na trudną sytuację  epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o  zwrot lektur szkolnych i przeczytanych książek do Biblioteki Publiczno-Szkolnej M i G Mikołajki Filia w Baranowie. Zwrot jest możliwy w godzinach pracy biblioteki:

      Poniedziałek 9.00 – 13.00 ; Wtorek - Piątek 9.00 - 17.00

      Prosimy zwracać książki do 10 czerwca. Termin zwrotów podręczników będzie podany w późniejszym terminie.

      --Iwona Ałaj

     • Wielka Liga Czytelników

      Miło nam poinformować że Biblioteka Publiczno-Szkolna M i G Mikołajki filia w Baranowie zakończyła etap II Wielkiej Ligi Czytelników i do etapu – Powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników z dużą ilością punktów dostali się:

      klasy I – IV

      1.Mikołaj Kiśluk

      2.Antonina Kierwel

      3.Maja Gwara

       

      klasy V – VIII

      1.Karolina Dziosa

      2.Roksana Karczyk

      3 .Michalina Obzejta

       

      Z uczestnikami którzy dostali się do etapu powiatowego będziemy się kontaktować.

      Przypominam tytuły książek obowiązujące w III etapie czyli w Mistrzostwach Powiatu (28 maja):

      kl. 1-4 Dominik Wieczorkiewicz: „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”, wyd. Skrzat, rok 2019

      kl. 5-8 Antonina Kasprzak: „Wiłka – smocza dziewczynka”, wyd. BIS, od roku 2018

       

      Gratulujemy i życzymy powodzenia!

      Iwona Ałaj

     • #Taki konkurs z nagrodami

      W związku ze zbliżającym się XVII Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek Biblioteka Publiczno – Szkolna M i G Mikołajki filia Baranowo ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Moja ulubiona książka”.

      Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Baranowie. Rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych klasy 0 i I – III oraz klasy IV – VIII.

      Zadaniem każdego uczestnika będzie namalowanie okładki do ulubionej książki.

      Scan lub zdjęcie pracy należy odesłać do 18 maja 2020 na adres: alaji@vp.pl lub mms-em pod numer 605420531 lub na Facebooku w grupie „dyskusyjny klub książki baranowo”

      W wiadomości z nadesłaną pracą należy umieścić dane twórcy pracy oraz tytuł źródła inspiracji obrazka.

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

      Iwona Ałaj

     • Gdzie szukać wsparcia?

      W obecnej sytuacji epidemiologicznej zdarzają się trudne chwile. Na naszej stronie publikujemy informacje opracowane przez E. Polak-Janik odnośnie instytucji, stron internetowych, numerów telefonów gdzie mozna uzyskać fachową pomoc psychologiczną.

      Szczegóły w zakładce Pedagog szkolny

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Rekrutacja- postępowania uzupełniające

      Informuję, że w okresie 4-15.05.2020 r. w ramach rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego, Szkoła Podstawowa w Baranowie przyjmuje wnioski na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki. Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

      Wnioski można pobierać TUTAJ

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

     • Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń III edycja

      Sytuacja epidemiologiczna nas nie rozpieszcza, ale dalej uczestniczymy zdalnie w konkursie jak w temacie.

      Zadaniem było (wspólne z bratem, siostrą, rodzicem, prawnym opiekunem- oczywiście z przesłaniem „zostań w domu”) przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na temat „Recyklingowy struś” wykorzystując surowce wtórne. Uczniowie mogli korzystać z dostępnych w domu materiałów plastikowych (butelek, nakrętek i opakowań), itp., kawałków tkanin, drewnianych listewek, kleju, grubych nici, żyłki, czyli z wszystkiego co miało iść do kosza na śmieci.

      Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Brawo za wykonane prace, zaangażowanie i pomysłowość!

      nauczyciel techniki

      Wojciech Doda

     • Sprzęt komputerowy z Fundacji KPMG w Polsce

      Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała do bezpłatnego użytkowania pięć laptopów z dostępem do mobilnego Internetu od Fundacji KPMG w Polsce.

      Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie dla naszej placówki oświatowej. Dzięki Państwa pomocy możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

      Wojciech Doda

       

      Celem tej akcji jest działalność statutowa Fundacji, by:

      • wesprzeć dyrektorów szkół oraz nauczycieli w zorganizowaniu procesu nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych;
      • poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu wyeliminować bariery techniczne w kontakcie nauczycieli z uczniami, którzy takiego sprzętu nie posiadają, a tym samym stworzyć warunki nauczycielom, by jak najlepiej realizowali swoje zadania i jak najpełniej wspierali uczniów w zdobywaniu wiedzy i zachowaniu spokoju w tym trudnym czasie;
      • zapewnić szkołom i placówkom oświatowym warunki, aby podczas zawieszenia zajęć, nauczyciele i dyrektorzy mogli skutecznie wykorzystywać narzędzia wspierające do prowadzenia zajęć z uczniami na odległość, a uczniowie posiadali odpowiedni sprzęt;
      • umożliwić wychowawcom i nauczycielom wspieranie uzdolnień i zdolności dzieci;
      • sprawić, aby czas spędzony w domu, uczniowie pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, wykorzystali w sposób wartościowy, uczestniczyli w zajęciach pozwalających im zdobywać
      • i rozwijać swoje umiejętności w wielu dziedzinach, a trudny czas epidemii wykorzystali na naukę i rozwijanie zainteresowań;
      • podjąć nowe wyzwanie, jakim jest wsparcie edukacji dzieci w tej dotychczas nie realizowanej formie i sprawić, by edukacja odbywała się bez przeszkód, aby nauczyciele mogli efektywnie poświęcić czas i uwagę uczniom, zachęcili dzieci i młodzież do pogłębiania wiedzy, stymulowali ich rozwój, stworzyli im jak najlepsze warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

      Dziękujemy Państwu za wypożyczenie pięciu zestawów komputerowych z dostępem do internetu, które  poszerzą krąg naszych uczniów w pełni korzystających zdalnie z zajęć szkolnych.

        Życzymy Fundacji KPMG wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.